Susreti članova župnih ekonomskih vijeća s biskupom Petrom

Foto: https://biskupija-mostar.ba/

Nakon što su članovi župnih ekonomskih vijeća položili prisegu pred zajednicom vjernika na Treću nedjelju došašća, 11. prosinca 2022. te je na taj način uspostavljeno djelovanje župnih ekonomskih vijeća, proteklih su dana na dekanatskoj razini upriličeni susreti s članovima župnih ekonomskih vijeća Mostarsko-duvanjske i Trebinjsko-mrkanske biskupije.
Na dosad održanim susretima u Trebinjskom i Stolačkom dekanatu, odnosno u Čapljinskom, Broćanskom i Duvanjskom dekanatu bili su nazočni biskup mostarsko-duvanjski i apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanski mons. Petar Palić u zajedništvu s generalnim vikarom dr. don Nikolom Menalom, kao i svi župnici, župni vikari i članovi župnih ekonomskih vijeća župâ dekanata u kojemu se susret održavao.
Biskup Petar nazočnima je govorio o uporabi i upravljanju vremenitim dobrima u Crkvi, kao i o razlozima formiranja posebnih tijela, odnosno vijeća koja omogućuju veće uključivanje vjernika laika u život i djelo župne zajednice. S tim u vezi osvrnuo se na temeljne misli Drugog vatikanskog koncila, na odredbe Zakonika kanonskoga prava kao i na poticaje pape Franje o potrebi sve veće odgovornosti i transparentnosti u upravljanju materijalnim dobrima.
Biskup Palić je vijećnike podsjetio na bît Kristove Crkve, koja je u isto vrijeme vidljiva i duhovna stvarnost, „vidljivi organizam“ i „posebno društvo“, odnosno „posebna zajednica vjere, ufanja i ljubavi. Krist živi u svojoj Crkvi, a ona pomoću njega naučava, upravlja i posvećuje.”
Govoreći o vremenitim dobrima, biskup Petar je podsjetio nazočne da je Kristova Crkva od apostolskih vremena, na razne prikladne načine, stjecala vremenita dobra, a posebno je od kršćana zahtijevala potrebna vremenita dobra za uzdržavanje onih koji su naviještali Evanđelje i za siromahe.
Upozorio je i na Zakonik kanonskoga prava koji jasno definira posebne svrhe radi kojih Crkva stječe vremenita dobra: uređenje bogoštovljaa, briga za uzdržavanje klera i drugih službenika, vršenje djela apostolata i dobrotvornosti, napose prema siromasima.
Ukazao je, također, na načelo supsidijarnosti, prema kojemu izravna odgovornost za upravljanje crkvenim dobrima „pripada onomu tko neposredno upravlja osobom kojoj pripadaju ta dobra“ (kan. 1279), uključujući pravo dijecezanskoga biskupa aktivno se uključiti u upravljanje dobrima u slučaju kad je upravitelj/zastupnik pravne osobe nemaran u stjecanju, upravljanju ili otuđenju vremenitih dobara. Jer, nemar bi mogao uzrokovati ne samo materijalnu štetu pravnoj osobi već i sablazan zajednici vjernikâ.
Generalni vikar dr. don Nikola Menalo na susretu u Čapljinskom dekanatu govorio je o glavnim naglascima Pravilnika župnih ekonomskih vijeća, naglasivši važnost međusobne suradnje, izgradnje povjerenja i zajedničke brige za dobra koja pripadaju zajednici, Crkvi.
Biskup Petar je zahvalio svim članovima župnih ekonomskih vijeća na njihovoj spremnosti, zauzetosti i otvorenosti pomoći župniku u brizi za vremenita crkvena dobra. Potaknuo ih je, također, da se ne boje početnih izazova i nejasnoća, nego da svi zajedno hrabro nastavimo započeti put, unatoč greškama, nerazumijevanju ili otporu koji se može pojaviti. Ponovio je poziv sv. Ivana Pavla II. cijeloj Crkvi da hrabro i novim dinamizmom prihvatimo vlastitu odgovornost prema Evanđelju i čovječanstvu.
Papa Franjo danas naglašava potrebu misionarske svijesti, odnosno misionarskog pastorala, koji je u službi buđenja, produbljenja i rasta vjere, što je i prvotna svrha opstojanja župne zajednice. A to pretpostavlja svojevrsno „pastoralno obraćenje“ i klerika koji djeluju u pastoralu, ali i svih članova Božjega naroda za odgovorno i autentično življenje Isusove Radosne vijesti, naglasio je biskup Petar.
Članovi župnih ekonomskih vijeća u zajedništvu nakon susreta izrazili zadovoljstvo i svoju zahvalnost za organiziranje susreta ovakve vrste koji će pridonijeti većem uključivanju vjernika laika u život župa, odnosno biskupije, ali i povećanoj svijesti odgovornosti, koja vodi pravoj autentičnosti svih pripadnika Božjega naroda.
Osnivanje župnih ekonomskih vijeća određeno je dopisom biskupa Palića od 14. studenoga 2022.

Susreti se održavaju po dekanatima prema utvrđenom rasporedu:

ponedjeljak, 10. lipnja – Trebinjski i Stolački dekanat (Hrasno)
ponedjeljak, 17. lipnja – Čapljinski dekanat (Gabela Polje)
utorak, 18. lipnja – Broćanski dekanat (Čerin)
srijeda, 19. lipnja – Duvanjski dekanat (Tomislavgrad)
četvrtak, 20. lipnja – Mostarski dekanat (Sveti Petar i Pavao, Mostar)
utorak, 25. lipnja – Posuški dekanat (Posušje)
srijeda, 26. lipnja – Grudski dekanat (Drinovci)
četvrtak, 27. lipnja – Ljubuški dekanat (Humac)
ponedjeljak, 1. srpnja – Širokobriješki dekanat (Široki Brijeg)

Izvor: Crkva na kamenu/https://biskupija-mostar.ba/