SKOPLJE

Carigradski ekumenski patrijarhat priznao Makedonsku pravoslavnu crkvu

Carigradski ekumenski patrijarhat 9. svibnja 2022. priznao je Makedonsku pravoslavnu crkvu, njezinu hijerarhiju i vjernike.

U priopćenju Svetoga sinoda Carigradskoga patrijarhata piše:

“Sveti Sinod, koji se sastao, u ponedjeljak, 9. svibnja 2022., pod predsjedanjem Njegove Božanske Svetosti, Ekumenskoga patrijarha gosp. Bartolomeja I., iscrpno je raspravljao o crkvenom problemu u Sjevernoj Makedoniji i, ocjenjujući u završnoj fazi žalbeni apel (“eklitus”) mjesne Crkve Majci Crkvi, kao i opetovane pozive države Sjeverne Makedonije, odlučio je sljedeće:

U euharistijskom zajedništvu prima hijerarhiju, svećenstvo i narod ove svete Crkve pod vodstvom Arhiepiskopa Stefana, zacijelivši ranu raskola i polivši ranu naše mjesne pravoslavne braće “svetim vinom i uljem”. U tu svrhu donosi se odgovarajući Patrijaršijski i sinodalni zakon:

Presvetoj Crkvi Srpskoj prepušteno je da uredi administrativna pitanja koja postoje između nje i Crkve u Sjevernoj Makedoniji, naravno u okviru kanonskog akta i crkvene tradicije.

Njegova svetost arhiepiskop carigradski novorimski i ekumenski patrijarh Bartolomej I.”

Makedonska pravoslavna crkva će, kao što je bilo i u povijesti, imati naslova Ohriske arhiepiskopije.

Ovime je pitanje statusa Makedonske pravoslavne crkve u onom najvažnijem dijelu praktički riješeno, jer je crkva u punom jedinstvu s “Majkom crkvom”, tj. Carigradskim patrijarhatom s kojim je u kanonskom jedinstvu i euharistijskom zajedništvu, a sakramentalno preko nje i s većinom drugih pravoslavnih crkava dok je samo administrativno pitanje ostavljeno da se riješi sa Srpskom pravoslavnom crkvom kroz dijalog i dogovor.

Rješavanje ovoga pitanja pokrenuto je krajem svibnja 2018. kada je Carigradski ekumenski patrijarhat objavio da je prihvatio zahtjev Skoplja da se ispita kanonski status Ohridske arhiepiskopije.

Ekumenski patrijarh Bartolomej I. primio je 13. siječnja 2020. premijera Sjeverne Makedonije Olivera Spasovskog i njegova prethodnika Zorana Zaeva. Prema izjavi Ekumenskoga patrijarhata, “Svrha posjeta bila je ispitati crkveni spor zemlje.” Tijekom sastanka razgovaralo se o prethodnim fazama razgovora na temu priznanja MPC. Tada je najavljeno da će patrijarh pozvati i Srpsku pravoslavnu crkvu i Makedonsku pravoslavnu crkvu na zajednički sastanak u pokušaju pronalaženja obostrano prihvatljiva rješenja za rješenje crkvenog spora između dviju crkava.

Izvor: Crkva na kamenu