Svijet

Pismo sa Salomonskih Otoka

Preuzvišeni oče biskupe Ratko, čitam na internetskim portalima ovih dana o pripremi i slavlju Uskrsnoga Trodnevlja u domovini u doba…