Pobačaj i kontracepcija

Foto: www.flickr.com

Za vrijeme konferencije s novinarima tijekom povratnoga leta iz Meksika papa Franjo govorio je, uz ostalo i o pobačaju i kontracepciji.

Po pitanju virusa Zika i rizika za deformaciju nerođene djece, zbog kojeg su neke vlade predložile pobačaj ili izbjegavanje trudnoće, Sveti je Otac snažno istaknuo: “Pobačaj nije ‘manje zlo’, nego je zločin. To znači izbaciti jednoga da bi se spasio drugi. To je ono što čini mafija, zar ne? To je zločin. To je apsolutno zlo”.

Napomenuo je da ne treba miješati “zlo izbjegavanja trudnoće s pobačajem”. Abortus “nije teološki problem: to je humani problem, medicinski problem. U najboljem slučaju, ubija se jednu osobu da bi se spasilo drugu.” To je “zlo po sebi”. Kazao je da izbjegavanje trudnoće “nije apsolutno zlo”, podsjećajući kako je Pavao VI. časnim sestrama koje su služile u Africi u ratnim situacijama odobrio korištenje oralne kontracepcije zbog opasnosti od silovanja.

Premda je kontracepcija inače nemoralna zato što odvaja sjedinjujuću i prokreativnu dimenziju spolnoga čina, časne sestre su se uopće odupirale spolnom činu. Zato što je silovanje djelo nasilne agresije, a ne slobodno izabrani čin, oralna je kontracepcija bila dio legitimnog pokušaja samoobrane – to je bilo razmišljanje u temelju odluke pape Pavla VI.

U slučaju vjenčanih parova koji zbog ozbiljnih razloga žele odgoditi trudnoću, Crkva naučava da to mogu činiti prirodnim planiranjem obitelji, metodom regulacije poroda na temelju samopromatranja te primjena neplodnih razdoblja. Međutim, kako ističe Katekizam Katoličke Crkve, “u sebi je zao svaki čin koji ili u vidu bračnog čina ili u njegovu vršenju ili u razvoju njegovih prirodnih posljedica ima za svrhu ili je sredstvo da se onemogući rađanje novog života”. Kontracepcija “ne samo otklanja otvaranje životu, nego i krivotvori unutarnju istinu bračne ljubavi”. Stoga, slučaj sestara u Africi nije primjenjiv na slobodni spolni čin među supružnicima.

a tome, Crkva naučava da nikada nije legitimno počiniti “manje zlo”. Temeljno načelo moralne teologije je da se čak ni mala zla nikada ne mogu opravdano učiniti, neovisno koliko bi dobra moglo iz njih proizaći. Međutim, dobra ili barem neutralna djela mogu imati dva učinka, jedan dobar, a drugi zao, a takva djela se mogu učiniti pod određenim uvjetima. Međutim, korištenje kontracepcije u kontekstu slobodnoga bračnog čina, kako objašnjava Katekizam, nije takvo djelo, nego je “u sebi zao čin”.

Izvor: Crkva na kamenu/RV