Kristove Poruke Sedmerima Crkvama

Foto: Cnak

Autor: Ratko Perić

Uvez: Tvrdi

Godina izdanja: 2016.

Cijena: 10,00 –  EUR

Ova je knjiga plod duhovnih razmišljanja izgovorenih u duhovnim vježbama svećenicima, redovnicima i redovnicama te svećeničkim kandidatima. Riječ Tijelom postala, silna u stvaranju i otkupljenju i danas je među nama živi Bog koji nas jednako poziva, opominje, tješi, krijepi, milosno vodi i poučava. Zato je i ova knjiga posebno duhovno – ali i teološko znanstveno štivo – koje, dok preispituje srce i hrani dušu, ujedno čitatelju pomiče i spoznaju. Vetera novo modo – stare istine izreći na nov način glavno je obilježje ovoga duhovnoga štiva, što je bio i zadatak Drugoga vatikanskoga koncila u obnovi Crkve.

U ovoj knjizi obrađene su poruke Sedmerima Crkvama iz Otkrivenja 1,5-3,22. Radi se o sedam izabranih gradova koji su ujedno prve apostolske biskupije ili dijeceze. Iako su u svom izvoru ove Poruke poput Otvorenih pisama upućene konkretnim osobama i mjestima s pohvalama Smirni zbog vjernosti u progonu, Pergamu zbog jasna opredjeljenja, Filadelfiji zbog hrabrosti i izdržljivosti u progonima te s prijekorima Efezu zbog ohladnjele ljubavi, Tijatiri zbog krive snošljivosti, Sardu zbog neautentičnosti vjere i Laodiceji zbog posvjetovnjačenja i mlakosti, „anđelima Crkava“, biskupima, kako pohvale tako i prijekori – jer se tiču stanja Crkve sve do eshatona, do posljednjih vremena, stvari i osoba – one upravo po tim pohvalama i prijekorima izvrsno su pomagalo ispita savjesti svakomu kršćaninu, pogotovo svećeničkomu kandidatu, prezbiteru i biskupu; da po njima provjeravaju vlastitu vjeru u Boga stvoritelja, uzdržavatelja i suca; vjernost zvanju i obećanju; pravovjernost i ljubav prema Presvetomu Trojstvu i prema svojim službama u zajednici te uvidjeti svoje nedostatke: hotimične poroke i nehotične mane, kako zapisa auktor u uvodnom dijelu.

Izvor: Crkva na kamenu