Svijet

George kardinal Pell, First Things, kolovoz 2020.

Moje vrijeme u zatvoru

U zatvorima je puno dobrote. Ponekad, siguran sam, zatvori mogu biti pakao na zemlji. Imao sam sreću da su me…