Svijet

Pismo sa Salomonskih Otoka

Javila se s. Ruža Raič, iz župe Hrasno, milosrdnica misionarka na Salomonskim Otocima. Piše biskupu Ratku, 10. ovoga mjeseca: –…