Svijet

George kardinal Pell, First Things, kolovoz 2020.

Moje vrijeme u zatvoru

U zatvorima je puno dobrote. Ponekad, siguran sam, zatvori mogu biti pakao na zemlji. Imao sam sreću da su me…

Pismo sa Salomonskih Otoka

Preuzvišeni oče biskupe Ratko, čitam na internetskim portalima ovih dana o pripremi i slavlju Uskrsnoga Trodnevlja u domovini u doba…