Održana ovogodišnja Regionalna konferencija Caritasa Europa

Foto: KTA

RIM – Prema ustaljenog praksi ovogodišnja Regionalna konferencija Caritasa Europa održana je u Rimu u srijedu, 10. svibnja 2023. uoči početka Opće izborne konferencije Caritasa Internationalis koja će se održati od 11. do 16. svibnja. Osim Caritasa Europa sa sjedištem u Bruxellesu (Belgija), koji je sedma regija krovnog Caritasa Internationalis sa sjedištem u Rimu (Italija), i drugi regionalni Caritasi i cijeloga svijeta u isto vrijeme održali su u Rimu svoje godišnje konferencije. Za napomenuti je kako Caritas Europa trenutno čine 49 nacionalnih organizacija Caritasa koji su punopravne članice i djeluju u 46 zemalja Europe, uz informaciju kako neke zemlje imaju dva nacionalna Caritasa. Caritas Bosne i Hercegovine član je Caritasa Europa od 30. lipnja 1999. godine.

Među brojnim sudionicima su bili: ravnatelj Caritasa Bosne i Hercegovine mons. Tomo Knežević i tročlana delegacija Hrvatskog Caritasa na čelu s aktualnim ravnateljem fra Tomislavom Glavnikom i dvoje djelatnika gosp. Borisom Peterlinom i gđom Marijanom Bosnar.

U najavi ovogodišnje Regionalne konferencije Caritasa Europa, početkom ove godine, aktualni predsjednik dr. mons. Michael Landau i aktualna generalna tajnica gđa Maria Nyman uz radost susreta svima su poslali predložak Dnevnog reda kao i materijale vezano za pitanje Opisa posla unutarnjeg revizora. U e-mail dopisu, između ostalog kazali su: „Pozivamo Vas da podnesete svoje kandidature za izbor drugog internog revizora Caritasa Europa na vremensko razdoblje 2023.-2026. Unutarnji revizori ne mogu dolaziti iz bilo koje organizacije koja ima mjesto u dolazećem Izvršnom odboru Caritasa Europa. Projektni zadatak u prilogu uključuje opis profila. Imajte na umu da je ovo volonterska i neplaćena usluga mreži. Sve troškove nastale obavljanjem poslova internog revizora (putovanje, dnevnice…) nadoknađuje Caritas Europa…“

Napomenuli su kako članice Caritasa Europa, koje žele podnijeti kandidaturu za izbor internog revizora i organizacije članice koje su zainteresirane za domaćinstvo Regionalne konferencije 2025. godine mogle su podnijeti svoj prijedlog u pisanom obliku generalnoj tajnici Caritasa Europa najkasnije do 14. travnja 2023. godine.

Isto tako, sve članice Caritasa Europa pozvane su na spremnost kandidiranja domaćinstva Regionalne konferencije u 2025. godine, a o čemu se odlučivalo na ovoj konferenciji u Rimu, a kao prilog poslali su kandidaturu Gruzije iz 2018. i Grčke 2022. godine. Napomenuli su kako će se Regionalna konferencija Caritasa Europa 2024. godine održati u Bruxellesu 6. i 7. svibnja 2024. godine, a glasovanjem nazočnih ravnatelja je odlučeno da će 2025. godine konferencija biti u Moldaviji.

Ovogodišnja konferencija Caritasa Europa započela je i završila molitvom i obraćanjem aktualnog predsjednika mons. Landaua i osoba zaduženih za važnije dijelove života i rada Caritasa Europa. U svom obraćanju aktualni predsjednik osvrnuo se na minulo vrijeme, s posebnim osvrtom na proteklu godinu, te zahvalio na odgovornom djelovanju  kako svim djelatnicima Caritasa Europa, tako i svim djelatnicima članica Caritasa Europa na aktivnostima koje provode u svojim matičnim zemljama. U središtu je bila i tema financijskog poslovanja, pitanja obveznih članarina svake od članica tj. nacionalnih Caritasa, a čiji je rast predviđen za narednu godinu. U skladu s važećim statutarnim odredbama i zakonima Belgije prihvaćeno je financijsko poslovanje Caritasa Europa za prošlu 2022. godinu. Aktualnoj generalnoj tajnici gđi Mariji Nyman istekao je mandat, ali je ovogodišnjim izjašnjavanjem i glasovanjem na konferenciji dobila još jedan mandat.

“Na svakom koraku osjetila se klima održavanja regionalnih konferencija regionalnih Caritasa kroz prisutnost predstavnika kako nacionalnih tako i regionalnih Caritasa iz cijeloga svijeta”, ističe se u objavi na mrežnoj stranici Caritasa BiH.

U večernjim satima upriličena je svečana večera uz 30. obljetnicu postojanja Caritasa Europa s brojnim sadržajima i nastupima raznih Caritasa čime je ujedno i završila ovogodišnja konferencija Caritasa Europa.

U četvrtak, 11. svibnja 2023. godine u podne, predviđena je privatna audijencija s papom Franjom, a u popodnevnim satima početak Opće izborne konferencije Caritasa Internationalisa u samom Vatikanu. (kta/caritas.ba)

Izvor: Crkva na kamenu/KTA