Afrika u godinu dana dala gotovo tisuću novih svećenika

Foto: KTA

Vatikanska izdavačka kuća (LEV) objavila je izdanje Papinskog godišnjaka za 2022., koji objedinjuje podatke o životu Katoličke Crkve u cijelom svijetu između 1. prosinca 2021. i 30. studenog 2022., kao i Annuarium Statisticum Ecclesiae 2021., koji daje globalni pogled na pastoralno djelovanje Katoličke Crkve u 3030 crkvenih područja svijeta. Podaci su pokazali velik porast zvanja u Africi.
Sažetak koji je objavio L’Osservatore Romano daje pregled podataka prikupljenih u ovom statističkom godišnjaku, koji pokazuje povećanje broja katolika u svijetu od 1,3% između 2020. i 2021. (s otprilike 1.360.000.000 na 1.378.000.000), stopu koja je manja od rasta globalnog stanovništva, procijenjenog na 1,6% (sa 7.667.000.000 na 7.786.000.000). Simbolična prekretnica od osam milijardi stanovnika na Zemlji je prijeđena, a UN je datirao prijelaz ove granice na 15. studenog 2022. godine, prenosi Hrvatska katolička mreža pozivajući se na Aletia.
Kao što je trend već nekoliko godina, broj katolika značajnije raste u Africi, skrominije u Americi i Aziji i stagnira u Europi.
Na dan 31. prosinca 2021. katolici čine ukupno 17,67% svjetske populacije . Katolici su u većini samo u Americi sa 64,1% stanovništva, a u manjini su u Europi (39,6%), Oceaniji (25,9%), Africi (19,4%) i posebno u Aziji (3,3%).
Udio svjetskih katolika pao je na europskom kontinentu, s 21% na 18% ukupnog broja u samo godinu dana. Logično, s obzirom na dobnu piramidu, udio Afrike raste, udvostručivši udio Europe, s 19,3% krštenih katolika u svijetu.
Na globalnoj razini broj klerika u godinu dana smanjen je za 0,39%. Izazov svećeničkih zvanja ostaje, pri čemu se broj svećenika u svijetu smanjio za 0,57% između 2020. i 2021. godine , sa 410.219 na 407.872 jedinice.
Povećanje od gotovo tisuću svećenika u Africi, te nijansiranija povećanja u Aziji i Oceaniji, djelomično su nadoknadila smanjenje broja svećenika u Europi. Međutim, Stari kontinent još uvijek ima visoku stopu popunjenosti svećeničkim kadrom, jedan svećenik na 1784 krštenika, u usporedbi s jednim svećenikom na svakih 5000 krštenika u Južnoj Americi.
Trajni đakonat raste u Europi (s 15 438 đakona) i u Americi (ukupno 32 373, sa snažnom prisutnošću đakonata posebno u Sjedinjenim Državama), ali ostaje rijedak u Africi, Aziji i Oceaniji.
Broj redovnica i redovnica koji nisu svećenici znatno opada, osobito u Europi, Oceaniji i Americi, dok se broj posvećenih osoba povećava u Africi. Na dan 31. prosinca 2021. godine Katolička crkva u svijetu ima ukupno 608 958 redovnica i 49 774 redovnika koji nisu klerici.
Nastavlja se i pad broja sjemeništaraca, s ukupnim smanjenjem od 1,8% u cijelom svijetu, a posebno je zamjetan pad u Sjevernoj Americi i Europi (-5,8%). U relativnom smislu, broj sjemeništaraca i dalje je veći u Europi (5,01 na 100 000 katolika) nego u Južnoj Americi (4,13). Azija ima značajnu stopu svećeničkih zvanja u kontekstu manjina, s 20,96 sjemeništaraca na 100 000 krštenih.
Prag za obnovu klera procjenjuje se na 12,5 sjemeništaraca na 100 svećenika. Europa je ispod (9 sjemeništaraca na 100 svećenika), kao i Sjeverna Amerika (11,21 na 100), dok Afrika pokazuje spektakularan omjer (65 na 100), što sugerira da će nastaviti rasti u crkvenoj demografiji desetljeća koja dolaze.

Izvor: Crkva na kamenu/KTA