Religioznost humske vlastele u kasnom srednjem vijeku

Autor: Dijana Korać
Uvez: Meki
Cijena: 10 – EUR

Knjiga s naslovom Religioznost humske vlastele u kasnom srednjem vijeku urađena je prema svim standardima povijesne znanstvene struke. Podijeljena je u tri dijela. U prvom dijelu obrađuje se Vjerska pripadnost humske vlastele. U ovom poglavlju poseban podnaslov pripada Kosačama, a u drugom podnaslovu obrađuje se ostala humska vlastela. U drugom dijelu govori se o Religijskim elementima u ispravama humske vlastele. Tu su posebno naglašeni religijski elementi u protokolu isprava humskih velikaša, zatim biblijsko-teološki sadržaji u tekstu ili korpusu isprava humske vlastele te religijski elementi u eshatokolu isprava humskih velikaša. U trećem dijelu riječ je o Indikatorima religioznosti i pobožnosti humske vlastele, gdje se posebno naglašava štovanje svetaca, post, hodočašća i oporuke. Knjiga je po svom sadržaju veoma vrijedna te je i poticajna za daljnje istraživanje ovoga problema.

  Ime:

  Prezime:

  Adresa:

  Grad:

  Poštanski broj:

  Država:

  Telefon:

  Email:

  [recaptcha]

  Sva polja su obavezna.