50 godina redovničke vjernosti Kristu

Foto: Cnak

ČELJEVO – Sestra milosrdnica sv. Vinka, Radoslava (Janja-Radmila) Kevo zahvalila je Gospodinu za 50 godina redovničkoga života i vjernosti svome zaručniku Kristu Gospodinu. Misa zahvalnica upriličena je u Čeljevu 29. srpnja, a slavio ju je župnik don Ivo Šutalo. Više od pedeset članova njezine uže rodbine podijelilo je s njom radost jubilarne godišnjice vjernog služenja Kristu u samostanskom životu.
Sestra Radoslava rođena je 1950. godine na Stjepan Krstu od oca Boška i majke Božice r. Pažin-Krnjić. U samostan sestara milosrdnica u Splitu stupila je 6. veljače 1971., gdje je 15. kolovoza 1973. položila prve redovničke zavjete. Pet godina poslije, 15. kolovoza 1978. položila je i doživotne zavjete. U veljači 1974. premještena je u Kotor gdje je pohađala srednju medicinsku školu. U kotorskoj bolnici radila je sve do 1988. godine, kada je premještena u Njemačku, u samostan misionara verbita (St. Augustin) u Bonnu gdje je ostala 25 godina, do 2013. Te godine imenovana je provincijalnom poglavaricom provincije Navještenja Gospodinova u Splitu, a na toj dužnosti ostaje 6 godina: 2013.-2019. Od 2013. do 2023. svoju redovničku dužnost obavljala je u samostanu u Zadru. Godine 2023. provincijalna uprava šalje je u hrvatski zavod sv. Jeronima u Rimu.
Njezini pokojni roditelji imali su sedmero djece: Zdravko (1948.), Radmila (1950.), Ana (1953.), Ruža (1955.), zatim blizanci Šćepo (1958.-2022.) i Draga (1958.), te najmlađi Stanko (1963.). Od svoje braće i sestara s. Radoslava ukupno dosada ima 18 nećaka i nećakinja, te 21 pranećaka i pranećakinju.
Od srca čestitamo slavljenici, s. Radoslavi, jubilarnih 50 godina vjernog služenja Kristu i njegovoj Crkvi, kao i njezinoj braći, sestrama, te bližoj i daljoj rodbini. Neka je dragi Bog i dalje prati i vodi u njezinu redovničkom životu.

Izvor: Crkva na kamenu