Aktualna tema

Ljudima je u razgovoru postala dominantna tema novac i ekonomija. Ako netko počne govoriti protiv ove devijacije, čut će prigovor kako je novac neophodan. Da, možemo se s time složiti, ali novac bi ljudima trebao služiti za preživljavanje i međusobno zbližavanje, a ne za iživljavanje i međusobno udaljavanje. To je problem kada je u pitanju novac, a iz toga problema kliju svi problemi čovječanstva. Ako malo bolje pogledamo, tu se krije korijen nepravde, laži, mržnje a onda i oružanih sukoba.
Očito, teme koje nam se nameću kao aktualne ne mogu riješiti naše probleme. Štoviše, one ih kompliciraju i zadaju nam golemu bol i nesreću. Mediji su vrlo često izmanipulirani pa sada oni nastoje manipulirati onima kojima bi trebali služiti. Stoga bi svatko od nas trebao odlučiti što je za njega aktualna tema, jer ćemo jedino tako uspjeti očuvati svoju dušu zdravom, što će nam donijeti unutarnji mir i sreću. Svakomu bi vjerniku trebalo biti jasno da se mir, istina, pravednost te vremenita i vječna sreća nalaze u Bogu, a ne u manipulativnim medijima. Sveti će Augustin reći: “Bogu ne treba ni sama čovjekova pravednost, i sve ono čime ispravno štuje Boga, to koristi čovjeku, a ne Bogu. Jer nitko ne će reći kako je izvoru pomogao, ako se s njega napojio, ili pak svjetlu, ako ga je vidio” (O državi Božjoj, 10,5). Dakle, sva naša religioznost i vjera i sve što iz nje proizlazi nama je na dobro, a naša je sreća proporcionalna predanju u Božje ruke i u njegovu svetu volju. Tu smo sigurni da ne ćemo biti izmanipulirani, da ispred nas stoji potpuna, istinska, iskonska i prava ljubav.

 

Cijelu kolumnu možete pročitati u tiskanom izdanju.

Izvor: Crkva na kamenu