Alkoholizam (2)

Alkohol ili bilo koja vrsta hrane sama po sebi nije grijeh. Sv. Pavao naglašava da alkohol nije grijeh, ali jest opijanje, to jest prekomjerna konzumacija. U poslanici Efežanima piše: “Razmotrite dakle pomno kako živite! Ne kao ludi, nego kao mudri! Iskupljujte vrijeme jer dani su zli! Zato ne budite nerazumni, nego shvatite što je volja Gospodnja! I ne opijajte se vinom u kojem je razuzdanost, nego – punite se Duhom!” (Ef 5,15-18). Opijanje i Duh Božji su u suprotnosti. Sv. Pavao na osobit način protivnik je opijanja, u njegovim poslanicama nalazimo više mjesta gdje upozorava na problem opijanja i pijančevanja. U poslanici Rimljanima piše: “Kao po danu pristojno hodimo, ne u pijankama i pijančevanjima, ne u priležništvima i razvratnostima, ne u svađi i ljubomoru, nego zaodjenite se Gospodinom Isusom Kristom i, u brizi za tijelo, ne pogodujte požudama” (Rim 13,13-14). Iz navedenih tekstova vidljivo je da sv. Pavao usko veže opijanje i pijančevanje s bludnošću i razvratnošću. Opijanje i pijančevanje jednako je ludosti i bludnoj razuzdanosti. Kada sv. Pavao govori o plodovima duha i tijela, onda opijanje svrstava u djela tijela: “A očita su djela tijela. To su: bludnost, nečistoća, razvratnost, idolopoklonstvo, vračanje, neprijateljstva, svađa, ljubomora, srdžbe, spletkarenja, razdori, strančarenja, zavisti, pijančevanja, pijanke i tome slično” (Gal 5,19-21). Oni koji žive po plodovima Duha nisu i ne smiju biti pod zakonom i utjecajem plodova tijela, a plodovi Duha su: “ljubav, radost, mir, velikodušnost, uslužnost, dobrota, vjernost, blagost, uzdržljivost” (Gal 5,22-23). Mudar čovjek živi po plodovima Duha, a bezuman po plodovima tijela.

 

Cijeli članak možete pročitati u tiskanom izdanju.

Izvor: Crkva na kamenu