Autentičnost života

Foto: CNS

Pojam autentičnosti najviše se koristi u kontekstu vjerodostojnosti nekoga djela, a život je najveće djelo. Autentičnost se traži i isplati! Traže se autentični kršćani! Zamislite da vas optuže da ste kršćanin i dovedu pred sud. Hoće li naći dovoljno dokaza da vas osude? Naime, koliko god kopija bila tehnički kvalitetna i neoštećena, originalno umjetničko djelo ima svoju autentičnost, makar bilo i oštećeno, a samim time ima i mnogostruko veću vrijednost.

Vrijeme u kojemu se nalazimo idealno je da malo pogledamo, ne okolo, to svi dovoljno činimo, nego u sebe. Da primijetim svoje nedostatke i da ih popravljam. Mi nekako najbolje živimo svoj kršćanski život u korizmenom vremenu. Ali naš život nije samo Korizma. Njoj pripada 40, a godina je duga 365 dana.

 

Cijeli članak možete pročitati u tiskanom izdanju.

Izvor: Crkva na kamenu