Blagoslov obnovljene crkve sv. Jure

Foto: Cnak

KRUĆEVIĆI – Mještani sela Krućevići, koje pripada župi Gradina, okupili su se u subotu na Krućevića Brdu gdje je smješteno groblje i crkva pod zaštitom sv. Jure. U 16 sati započelo je svečano misno slavlje na kojemu je obavljen blagoslov ove sada obnovljene crkve. Crkva je sagrađena 70-ih godina prošloga stoljeća u vrijeme župnika don Srećka Majića, a njezina obnova započela je prije dvije-tri godine. Za obnovu zaslužni su ponajviše mještani Krućevića. Na ovome mjestu postojala je stara crkva kao i zvono nabavljeno i postavljeno 1931. godine. Novi željezni zvonik izgrađen je izvan groblja 1965. godine. Crkva je jednim dijelom završena krajem 1973. godine (urađeni su grubi zidarski radovi i postavljena je crna bravarija), a bila je bez struje, fasade i klupa. Ubrzo se pristupilo proširenju groblja sjeverno od crkve, a tijekom 1977. godine izgrađen je betonski zid oko cijeloga groblja.
Po dolasku župnika don Nedjeljka Galića, 1985. godine, počelo se razmišljati i govoriti o gradnji crkve u Krućevićima u Polju, gdje je bivalo sve više vjernika. Pred početak Domovinskoga rata, negdje 1991. godine, dobivena je dozvola i mjesto za groblje, a samim time i za crkvu. Biskup Ratko Perić blagoslovio je temelje crkve sv. Jure u Polju 1997., a blagoslov crkve bio je 7. srpnja 2002. Iste je godine stiglo i na zvonik uz crkvu postavljeno novo zvono, i time se, uglavnom, zaokružio ovaj projekt.
Župnik don Đuro često je poticao vjernike na obnovu stare crkve na Brdu jer je bila u veoma lošem stanju. Početkom 2015. ozbiljno se pristupilo radovima obnove crkve i prikupljanju sredstava. Poslani su dopisi svim Krućevčanima koji žive izvan župe u susjednim mjestima, pa i onima u dalekome svijetu. Kada se prikupilo dovoljno novca, pristupilo se radovima. Skinut je stari salonitni krov i stara drvena građa te urađena kosa betonska ploča i izgrađena sakristija na zapadnoj strani crkve iza oltarskoga zida. Time su završeni prvi planirani radovi u obnovi crkve. Zatim je crkva pokrivena novim crijepom, postavljeni su novi otvori, a ubrzo je urađena vanjska fasada. U crkvu su krajem 2016. postavljene već korištene, ali u vrlo dobru stanju, drvene klupe. Urađena je staza od ulaza u groblje do pročelja crkve, te trg ispred crkvenih vrata. Na Krućevića Brdu danas nitko ne stanuje, a u Polju trenutačno u 45 obitelji živi 128 članova. Misa se na Brdu redovito slavi prve nedjelje po sv. Juri (blagoslov polja), na Dušni dan, uza sprovod te na prvu obljetnicu pokojnika koji je sahranjen u groblju.
Crkvu je blagoslovio i misno slavlje predvodio generalni vikar don Željko Majić uza suslavlje župnika don Đure Bendera, don Ljube Planinića, župnika iz Kruševa i fra Mire Šege, župnika iz Čitluka. Pjevanje je animirao dio pjevača velikoga župnog zbora “Gradina” pod vodstvom kapelana don Marina Krešića.
Don Željko je u propovijedi naglasio što za nas vjernike znači gradnja i blagoslov novih crkava. One su mjesto okupljanja i slavljenja Boga i znak opstanka i postojanja nas katolika na ovome području. Okupljenima je poručio i poželio da i ova obnovljena crkva bude poradi slave Božje i duhovne koristi vjernika.
Na kraju svete Mise župljanima i njihovim gostima obratio se i župnik don Đuro. Zahvalio je organizatorima i župljanima što su se poduzeli da se crkva sv. Jure u potpunosti obnovi i bude Bogu na slavu, pokojnima koji su je započeli u zahvalu, a živima na radost i ponos.

Izvor: Crkva na kamenu