Blagoslovljen kamen temeljac crkve u Kisongu

Foto: Cnak

Uz treću obljetnicu misije Kisongo u Tanzaniji blagoslovljen je 17. rujna 2017. kamen temeljac crkve čija će gradnja značiti radost mještanima, a prigodu dobročiniteljima za dobro djelo na slavu Božju. Budući da je baraka u kojoj je slavljeno bogoslužje dugo vremena bila premala da primi sve vjernike, misionari don Velimir Tomić i don Bernard Marijanović pristupili su gradnji. “Logično je bilo početi barem razmišljati o pravoj građevini koja će biti dostojna svetih čina. Tako smo prije godinu dana počeli kontakte s arhitektima, a taj dio projektiranja nove crkve bio je don Bernardov posao i zadaća oko izgleda crkve koja će imati oblik križa. Sve to vrijeme čekali smo na prenošenje vlasništva zemlje na ime biskupije i naše misije, kao i prenamjenu toga terena. Dobro smo se istrošili na to i građevinsku dozvolu. Napokon sve je bilo gotovo u lipnju ove godine, a blagoslov kamena temeljca obavili smo 17. rujna ove godine, na treću godišnjicu naše misije. Tada je naš nadbiskup s nekoliko svećenika i našim gostom vlč. Matom Drljom iz Vrhbosanske nadbiskupije (koji je ujedno bio i predstavnik naše domovinske Crkve) blagoslovio kamen temeljac na radost velikoga mnoštva naroda, a posebno na radost nas misionara”, kazao je don Velimir. U samom obredu sudjelovali su i brojni gosti koji su svojim darom pomogli da, ako Bog da, uskoro započne gradnja i temelja crkve.
“U našem je planu graditi u četiri faze: prva faza su temelji, druga stupovi i zidovi, treća krov i četvrta zatvaranje, fasada i pod. Ostatak, unutarnje opremanje, bit će kako Bog da! Bitno je da se uđe pod krov, a onda kako bude”, istaknuo je misionar dodavši da procjena troškova u ove četiri faze iznosi nešto više od 300.000 eura dok bi potpuno dovršenje radova moglo doseći i 500.000 eura. “No, to se ovdje nikad ne može sa sigurnošću tvrditi jer je domaća valuta danas ovakva sutra onakva, a i cijene materijala se često mijenjaju, zna se u kojem pravcu”, dodao je don Velimir.
U crkvu bi, nastavio je, moglo stati nešto manje od 1000 ljudi, a građevina bi imala oko 800 kvadrata. “Sada imamo više od 1500 vjernika s tim da se broj stalno povećava jer to je mlada crkva i brojne su obitelji, pa, ako Bog da, ubrzo će i ona biti mala ali velika uspomena na našu Domovinu i dobrotu Kristovih vjernika iz drugih krajeva svijeta! Bitno nam je i raduje nas da se i domaći ljudi ponose biti katolici. I oni sudjeluju prema svojim mogućnostima i zaslužuju našu pomoć”, naglasio je misionar kazavši kako već pristiže pomoć.
“Uvijek je najbolje i najlakše slati pomoć preko naših ureda PMD-a u Zagrebu i Sarajevu, a na našoj mrežnoj stranici www.misijakisongo.com također postoji broj našega misijskog računa u banci”, poručio je don Velimir koji zajedno s don Bernardom i vjernicima zahvaljuje svima koji su pomagali i pomažu njihovu misiju, ističući da su svi dobrotvori uvijek u njihovim mislima i molitvama.

Izvor: Crkva na kamenu