Blažena Djevica Marija Bogorodica u otajstvu Krista i Crkve

Foto: flickr.com

Službeni je nauk Crkve da ništa od goleme riznice Božje božanske milosti koja je darovana čovječanstvu ne dolazi do nas osim po dragovoljnom zagovoru Marije, i kao što je Krist jedini Posrednik između Oca i čovječanstva, tako je i Marija jedina posrednica između čovječanstva i Krista.

Marija, ud Tijela Kristova i naroda Božjega, primateljica neizrecivih milosti, s obzirom na spasenjsko djelo otkupljenja koje je izvršio Krist, također je duhovna majka i uzor ­Crkve Kristove, pralik onoga što će Kristova Zaručnica biti na kraju vremena nakon što prođe kroza svoje duboko i neo­phodno čišćenje, kada će Crkva, poput Marije, biti bez mrlje i bore.

Cijeli članak možete pročitati u tiskanom izdanju.

Izvor: Crkva na kamenu