Blaženi Jakov Zadranin

Foto: Cnak

S dvadeset godina stupio je u Franjevački red u samostanu svetoga Frane u Zadru kao brat pomoćnik zadržavši krsno ime. Kada je njegov provincijal pošao 1438. na generalni kapitul Franjevačkoga reda u Italiju, fra Jakov je bio u njegovoj pratnji, pomoćnik. Nakon završena kapitula uputio je molbu poglavarima i zadobio je dopuštenje da ostane u franjevačkoj provinciji svetoga Nikole biskupa, sa sjedištem u Bariju.

U nas se bl. Jakov posebno štuje u rodnoj mu Zadarskoj nadbiskupiji, osobito u crkvi i samostanu svetoga Frane, Provincije sv. Jeronima, a i u drugim hrvatskim krajevima jer ga hrvatski narod smatra svojim blaženikom. Životopisci se ne slažu kada je preminuo. Jedni kažu 1485., drugi 1490., a treći 1496. Slažu se samo u tome da je umro.

 

Cijeli članak možete pročitati u tiskanom izdanju.

Izvor: Crkva na kamenu