Blaženi Julijan iz Bala

Foto: Cnak

Kao što blaženomu Julijanu nije pouzdan nacionalan karakter, tako mu nije sigurna ni godina rođenja ni godina smrti. Prema jednima rođen je oko 1290., prema drugima oko 1300., tj. početkom 14. stoljeća u današnjim Balama ili Vallama, mjestu koje se nalazi na pola puta između Poreča i Pule.

Kao mladić, ni dvadeset mu godina, Julijan je stupio u Franjevački red u obližnjem samostanu sv. Mihovila arkanđela na Brijegu. Tu je učio školu prema tadašnjem tečaju filozofsko-teološkoga studija te se pripremao i za redovničke zavjete i za svećeničko ređenje. Uspješno je povezivao svoje redovničke obveze s pastoralnim svećeničkim zadaćama.

Cijeli članak možete pročitati u tiskanom izdanju.

Izvor: Crkva na kamenu