Blaženi Miroslav Bulešić

Foto: Cnak

Ljeti 1947. zakazana krizma u dijelu Tršćansko-koparske biskupije u Istri, Zona B, s hrvatskim pučanstvom i svećenicima. Komunisti su prijetili msgr. Antonu Santinu, tršćansko-koparskom biskupu (1938. – 1975.), pa je on poslao svoga izaslanika, msgr. Jakoba Ukmara, kojega je potvrdila Sveta Stolica, a na njegovu putu, od 19. kolovoza, pratio ga je mladi don Miroslav.

Kardinal Stepinac o Bulešiću: “Sa velikom boli saznao sam nakon svog dolaska iz tamnice, da je ubijen vlč. g. Bulešić, taj dobri i idealni mladi svećenik. To umorstvo neće donijeti blagoslova ubojicama niti onima, po čijim su direktivama izvršili to gadno umorstvo. Žao mi je veoma da je jedan dobar radnik manje na njivi Gospodnjoj u dragoj Istri.”

 

Cijeli članak možete pročitati u tiskanom izdanju.

Izvor: Crkva na kamenu