Blaženi Stepinac – častitelj Euharistije

Foto: Cnak

BUNA – Cijeli dan padala je kiša, vrijeme je pandemije koronavirusa, no, vjerni puk niti kiša niti pandemija nisu mogli zaustaviti da dođu na proslavu blagdana bl. Alojzija Stepinca na Buni, 10. veljače. Prije večernje svete Mise, koja se slavila u 18 sati, molitvu krunice predmolila su četiri đakona. Nakon izmoljenih litanija iz sakristije je krenula procesija predvođena ceremonijarom don Ivanom. Ministranti su se redali i zauzimali svoja mjesta, a župni zborovi s kora ulaznom pjesmom u čast bl. Alojziju pjevaju “S Neba Ti nas prati, za nas uvijek moli, blaženi Alojzije”. Župnik don Nikola Menalo pozdravio je predvoditelja misnoga slavlja biskupa Ratka Perića, dvanaestoricu koncelebranata, četvoricu đakona i vjerni Božji narod. Obraćajući se biskupu Ratku rekao je: “Danas bismo voljeli da nas utvrdite u vjeri koju je imao i bl. Alojzije a temeljio ju je, kako sinoć reče kardinal Sarah, na tri stupa: Crux, Hostia et Virgo: križ, Euharistija i Blažena Djevica Marija, zbog čega je bio i ostao pravi kršćanin. U našoj crkvi na Buni s jedne strane stoji kip BDM, Gospe Lurdske, čiji blagdan slavimo sutra kada je Svjetski dan bolesnika pa ćemo posebice moliti za bolesne i one koji o njima skrbe, a s druge strane crkve stoji novopribavljeni kip bl. Alojzija Stepinca, kojega ćemo upravo blagosloviti pa nakon toga slaviti Euharistiju lomeći Hostiju i podižući kalež u crkvi Euharistije. Oče Biskupe, dobro došli, počnite svete obrede.”
Biskup je nakon uvodne molitve s poslužiteljima pošao do kipa bl. Alojzija Stepinca i blagoslovio ga izričući blagoslovnu molitvu. Misna čitanja pročitali su mladi, a molitvu vjernih ministranti – krizmanici.
Biskup Ratko u homiliji je za razmišljanje stavio Presvetu Euharistiju u životu blaženoga Alojzija Stepinca, biskupa i mučenika. Tri su razloga za odabir ovoga velikog otajstva naše svete vjere: “prvo, ovo je sveta Misa ili Euharistija i posve je dostojno i nužno da o tome govorimo u ovakvoj sakramentnoj prigodi i slavlju; drugo, na današnji spomendan blaženoga Alojzija Stepinca, kojemu je ovaj pripadni Pastoralni centar i naslovljen i blagoslovljen 2001., prije 20 godina, dolično je da promotrimo vjeru, štovanje i ljubav našega Blaženika i Mučenika prema Presvetoj Euharistiji, da se ugledamo u njega kao primjer u svome kršćanskom životu i da ga usrdno molimo za zagovor kod Boga; treće, nalazimo se u župnoj crkvi koja je prije tri godine, 2018., posvećena Presvetomu Tijelu i Krvi Kristovoj, dakle Euharistijskomu Isusu.”
Četvorica đakona pričestila su vjernike, a župnik je na kraju svete Mise izrekao zahvale.

Izvor: Crkva na kamenu