Bože Radoš preuzeo službu rektora Papinskoga hrvatskog zavoda sv. Jeronima

RIM (KTA) – U prostorijama Papinskoga hrvatskog zavoda sv. Jeronima u Rimu u srijedu, 15. lipnja 2016. izvršena je primopredaja upravljanja Zavodom i Hrvatskom crkvom sv. Jeronima dosadašnjega rektora mons. Jure Bogdana, biskupa – vojnog ordinarija u Republici Hrvatskoj novomu rektoru preč. Boži Radošu, svećeniku Đakovačko-osječke nadbiskupije kojega je kardinal Beniamino Stella, prefekt Kongregacije za kler imenovao rektorom Papinskoga hrvatskog zavoda sv. Jeronima 28. travnja 2016. Primopredaji su nazočili mons. Tomo Vukšić, biskup – vojni ordinarij u Bosni i Hercegovini i predsjednik Biskupske komisije za Papinski hrvatski zavod sv. Jeronima, vlč. Marko Đurin, vicerektor Zavoda i Crkve, te mons. Luka Tunjić i mons. Antun Sente, članovi Nadzornoga odbora istoga Zavoda.
Dosadašnji rektor mons. Bogdan upoznao je novoga rektora preč. Radoša s trenutačnom situacijom u Zavodu, sa zavodskom imovinom te dokumentacijom koja se čuva u Zavodu. Nakon potpisanoga zapisnika o primopredaji, novi rektor Bože Radoš je u zavodskoj kapeli pred biskupom Vukšićem izrekao Ispovijest vjere te položio zakletvu o vjernom upravljanju materijalnim dobrima.

Izvor: Crkva na kamenu