Carigrad: tuđe ne će, a svojim se diči

Foto: pallasweb.com

Isti izvjestitelj P. Anderson istoga dana, 15. lipnja, na istom Sismografu izvješćuje da je 11. lipnja 2021. ekumenski patrijarh Bartolomej slavio na Fanaru u Carigradu božansku Liturgiju na svoj imendan. Nakon završetka Liturgije Patrijarh je izjavio: “Kao carigradski arhiepiskop imamo i priznamo da imamo jedinstvenu odgovornost prema pravoslavcima. Ne pregovaramo o odgovornostima našega Prijestolja. Mi ih ne napuštamo. Niti ih se odričemo. Ne ćemo dopustiti da se otuđi blagoslovljena ekleziologija kako je hrabro opisana u tekstovima naše povijesti.”
* Izjava ističe bitnu razliku između Carigrada i Moskve. Moskva prigovara da Ekumenski patrijarh želi uspostaviti ovlasti koje nikada nije imao i nastoji postati poput istočnoga Pape. S druge strane, Carigrad mirno izjavljuje da je uvijek izvršavao ovlasti koje je već imao, a da Moskva nastoji prisvojiti te ovlasti. U ovo vrijeme prekinuta je komunikacija Moskve i Carigrada zbog toga što je Carigrad početkom 2019. godine priznao autokefalnost jedne Pravoslavne Crkve u Ukrajini, unatoč oštru patrijarhovu protivljenju iz Moskve.