Caritas Mostar dobio sanitetsko vozilo za kućnu skrb

Foto: Cnak

MOSTAR – Ispred Biskupskoga ordinarijata u Mostaru, 14. siječnja, predsjedniku Caritasa biskupija Mostar-Duvno i Trebinje-Mrkan mons. Ratku Periću vlasnik salona vozila MRM Ljubuški – Mostar Miroslav Rupčić predao je ključeve darovana sanitetskog vozila nakon čega će Caritas ponovo početi s pružanjem usluga kućne skrbi na području Hercegovine.
Nakon biskupove zahvale Rupčić je rekao kako je kuća MRM na raspolaganju za činjenje dobra: “Vrijeme je darivanja, a mi smo htjeli dati svoj doprinos, a u dogovoru s don Željkom ocijenili smo da je ovo trenutno najpotrebnije i odlučili smo u svojim skromnim mogućnostima pomoći.”
Ravnatelj Caritasa Mostar don Željko Majić kaže da će prvi tim kućne skrbi nazvane “Milosrdni Samarijanac” početi s aktivnostima u ponedjeljak 20. siječnja 2020., a naglasak će biti na pružanju medicinske njege bolesnicima u obiteljskim domovima, ali će pomagati i u pospremanju stana, dostavi hrane i higijene te ako je potrebno i lijekova.
“Pozivam i sve koji mogu da se uključe u ovu akciju, jer nismo mi tako siromašni da čekamo pomoć izvana, da sami ne možemo pomoći”, dodaje don Željko. Ovaj tim je donacija Tjedna solidarnosti Hrvatskog Caritasa koji se provodi svake godine, a odlučeno je da se ova pomoć namjeni u ovu svrhu. “Zahvaljujem Hrvatskom Caritasu i svim ljudima koji su sudjelovali, a želim ih potaknuti da ih ove godine povede evanđeoska ljubav, jer samo tako i u tome duhu mi možemo djelovati”, naglasio je ravnatelj Caritasa Mostar.
Pozvao je sve one koji znaju za ostavljene i osamljene osobe i koji su potrebni Caritasove ljubavi da informacije dostave u Caritas kako bi medicinska sestra i njegovateljica mogle doći i na njihove adrese. “Nadamo se da ćemo uskoro, zahvaljujući i poslovnim ljudima iz Hercegovine, sa sličnim aktivnostima početi i u drugim dijelovima Biskupije”, zaključio je don Željko.
Inače, kućna skrb je u Caritasu Mostar bila aktivna sve do 2016. kada se zbog objektivnih razloga ugasila, ali je cijelo vrijeme bio otvoren poziv da se ponovo otvori ovaj nakaritativniji i najhumaniji oblik pomoći.

Izvor: Crkva na kamenu