Crkva posvećena Tijelu i Krvi Kristovoj

Foto: Cnak

BUNA – Nakon trinaest godina gradnje župne crkve na Buni, 1. srpnja, na svečanom misnom slavlju ovaj Božji hram mjesni biskup msgr. Ratko Perić posvetio je Presvetomu Tijelu i Krvi Kristovoj. Liturgijsko slavlje započelo je procesijom iz Pastoralnoga centra bl. Alojzija Stepinca prema crkvi na čelu s biskupom Ratkom, župnikom don Nikolom Menalom, generalnim vikarom don Željkom Majićem, desetak svećenika, bogoslova i ministranata. Na početku sve je pozdravio župnik don Nikola usporedivši obred posvete crkve s obredom krštenja djeteta: nadijevanje novoga imena, izgovaranje posvetne molitve, mazanje posvećenim uljem, davanje svjetla Kristova… a zatim je zahvalio Biskupu na dolasku i pozvao ga da posveti ovu crkvu na slavu Presvetoga Oltarskog Sakramenta kako bi se u njoj što bolje molili i slavili sveta otajstva.
U propovijedi biskup je govorio upravo o Presvetoj Euharistiji uzimajući dva apostolska primjera u odnosu na Isusa, euharistijskoga Isusa. Prvi je primjer Jude apostola, pa apostate, a drugi je Ivana apostola, ljubljenoga učenika. Biskup je zaželio da nikada nijednomu od nas, ni svećeniku ni vjerniku, ne bude na usnama poljubac kojim prima u sebe sakrament Presvetoga Tijela i Krvi Kristove, bez prethodne iskrene i potpune ispovijedi, bez savršena kajanja i bez uzajamna pomirenja s braćom u kući, u župi, u Crkvi. Time će na najbolji mogući način biti počašćen Euharistijski Krist kojemu se posvećuje ova župna crkva.
Nakon Biskupove propovijedi uslijedio je obred posvete. Najprije su otpjevane Litanije, a zatim obred posvete oltara i crkve: pomazanje oltara i križeva na zidovima crkve, paljenje tamjana na oltaru, pokrivanje oltara bijelim platnom te donošenje upaljenih svijeća na oltar. Dok je biskup raširenih ruku molio liturgijsku molitvu za posvetu crkve, ovlastio je generalnoga vikara don Željka i župnika don Nikolu da svetim uljem pomažu postavljene križeve na zidovima crkve. Ti su križevi od sada vanjski znak da je crkva ne samo blagoslovljena nego i posvećena. Uz pjesmu župnoga zbora pod vodstvom kapelana don Ivana Bijakšića svečano je nastavljeno euharistijsko slavlje. Crkva je bila malena da primi sve vjernike koji su došli sudjelovati na ovoj jedinstvenoj svečanosti.
Za slavlje posvete crkve župljani su se pripremili trodnevnicom koju su predvodila trojica bivših župnika: don Željko Majić, don Ivo Šutalo i don Bernard Marijanović. Župnik don Nikola za ovu je prigodu tiskao brošuru Crkva na raskrižju putova i račvanju rijeka – Uspomena na posvetu župne crkve Presvetoga Tijela i Krvi Kristove na Buni 1. srpnja 2018. Uz ovu prigodnu knjižicu, u kojoj su prikazani najbitniji podatci o župi i crkvi, priložen je i CD sa zanimljivom reportažom o župi, ovome kraju i njegovim povijesnim i kulturnim znamenitostima te prirodnim ljepotama.
Župu Presvetoga Trojstva u Blagaju osnovao je biskup Paškal Buconjić 1891. godine. U sastav župe ulaze mjesta: Blagaj, Dračevice, Gnojnice, Kočine, Bivolje Brdo, Bišina, Bojište, Buna, Gubavica, Hodbina, Kamena, Kosor, Malo Polje, Nevesinje, Obalj, Obrnja, Rabina, Ulog, Vranjkovići, Zaton, Žuberin, Ortiješ. Neka od njih kasnije su se pripojila novoosnovanim župama ili su sama postala nove župe. Početkom 1892. godine župa je imala 161 dom i 1127 vjernika. Danas u sastav župe ulazi oko 900 katoličkih obitelji i više od 3000 vjernika katolika. Župna crkva u Blagaju građena je od 1906. do 1908. godine. Preživjela je tri rata, a samo je u ovome posljednjem, Domovinskom, ozbiljnije stradala. Bilo je potrebno dobiti dozvole za njezinu obnovu koja je započela 2010.
Nakon Domovinskoga rata Buna je postala novi centar župe s Pastoralnim centrom bl. Alojzija Stepinca. Pokraj ovoga centra započela je gradnja nove crkve u veljači 2005. godine. Blagoslov oltara bio je 20. ožujka 2011.

Izvor: Crkva na kamenu