Da ti kažem, dok mi nisi kazao

Namjera manipulatora da svaki otvoreni dijalog o ovoj temi zaustave dugoročno izgleda nemoguća, unatoč svim načinima suzbijanja. Kolektivna predodžba Bošnjaka o svijetu koji ih okružuje, o njihovu stradanju na kraju 20. stoljeća i vlastitoj ulozi u njemu zanemaruje činjenicu da politička budućnost BiH ovisi o zajedničkom usuglašenom odnosu sva tri naroda prema prošlosti, bez ičijeg nametanja samo njegove “istine”. Hrvati u BiH svojom zakašnjelom reakcijom platili su visoku cijenu podcjenjivanja bošnjačkoga manipuliranja “osnovanom sumnjom” o “udruženom zločinačkom pothvatu” Hrvata protiv Bošnjaka kako u BiH tako i na međunarodnoj razini. Nakon svega, čini se kako neutemeljene konstrukcije o tzv. udruženom zločinačkom pothvatu Hrvata protiv Bošnjaka i nedužnosti Bošnjaka za stradanja Hrvata i Srba najviše sliče na onu narodnu “da ti kažem, dok mi nisi kazao”.

Cijelu kolumnu možete pročitati u tiskanom izdanju.

Izvor: Crkva na kamenu