Dan je lijep – nasmiješi se

Foto: Pexels

Ne vjerujem da nije bilo zgoda i trenutaka koji su izmamili osmjeh na Isusovo lice i onih koji su ga okruživali. Kolika je bila samo radost propovijedanja? Zato se radost treba ogledati u našim životima. Žalostan kršćanin ne može nikoga privući Bogu.

Zapitajmo se što za nas znači kad nam netko podari osmijeh u trenutcima tuge i žalosti, osamljenosti, kad nam netko svojim osmijehom podari najveću vrijednost koju u tom trenutku posjeduje. Drago mi je da si tu, da postojiš.

Cijeli članak možete pročitati u tiskanom izdanju.

Izvor: Crkva na kamenu