Dani kruha i misijska nedjelja 

Foto: Cnak

ROTIMLJA – Na Misijsku nedjelju, 16. listopada, u župi sv. Petra i Pavla u Rotimlji bilo je posebno svečano. Naime, učenici područne škole Hodovo sa svojim učiteljicama, roditeljima i župnikom upriličili su proslavu Dana zahvalnosti za plodove zemlje i ljudskoga rada. Na ovaj dan obilježava se i Svjetski dan hrane. Učenici su sudjelovali u svetoj Misi čitajući misna čitanja, psalme i molitvu vjernika. Molili su Oca svemogućega da blagoslovi polja, vrijedne i žuljevite ruke ratara koji polja obrađuju, ljubav i trud majki i baka koje kruh spremaju. Molili smo Gospodina i za povoljne vremenske prilike te za ljudsku volju za radom da polja ne ostanu pusta i neobrađena. Na ovu Misijsku nedjelju posebno je zvučala molitva za sve one koji djeluju u misijama i šire Božju riječ. Trebamo moliti da im Bog dade dovoljno snage da izdrže sve poteškoće, a nama da milosrđem svojim ispuni naša srca da ne budu tvrda i okorjela nego samilosna i darežljiva. Nakon molitve vjernika djeca su prinijela darove na blagoslov: zlatno klasje s njiva, kruh što ga umijesiše majke i bake, rujno vino od grožđa vinograda, slatko voće voćnjaka, mirisno cvijeće cvijetnjaka. Naposljetku i ljudski rad zaliven znojem i suzama.
Župnik don Damjan istaknuo je da je ovo zapravo obiteljska tema. Moliti se nije samo dužnost naših majki i baka. Molitva je potrebna svima i onim najmanjim i starom i mušku i žensku. Ovoga dana na poseban način treba moliti za one koji kruha nemaju i koji su u potrebi, kako tjelesnoj tako i duhovnoj. I ova župna zajednica treba moliti da broj djece u školskim klupama bude što veći i da se ta djeca kao najljepši ukras oltara okupljaju nedjeljom na svetoj Misi.
Poslije misnoga slavlja održana je prodajna izložba na posebno uređenom prostoru ispred pastoralnoga centra gdje su bili izloženi plodovi ove izdašne jeseni. Majke i bake su ovom prilikom pokazale puno ljubavi i spretnosti te izložile veliku količinu kolača i peciva koje su učenici podijelili župljanima. Sav prihod od ove izložbe, a prikupljeno je 566 KM, namijenjen je za potrebe misija.
I ovoga puta mala župna zajednica sa svojim župnikom, roditeljima školske djece, učiteljima i svim župljanima pokazala je da ima veliko srce puno ljubavi i da su uvijek tu da bi pomogli onima kojima je pomoć potrebna.

Marina Marić