Demografska politika, majka svih politika

Umjesto da prevladava tema život i pravo na život, dominiraju pojmovi kao: nacionalni i državni interes, proračunske mogućnosti, isplativost na duge staze gdje je ključno osigurati mirovinu osobama treće dobi. Dakle, i one stranke koje se pozivaju na kršćanska načela zanemaruju onu najvažniju poruku kršćanstva, a to je pravo na život i obveza svih da promoviraju život, a roditelja da izvrše trajnu Božju zapovijed: Plodite se i množite. Svaka politika koja se temelji na interesu i na ne/isplativosti jest politika kratka daha i osuđena je na propast. Svesti natalitetnu, demografsku politiku na razinu vremenita interesa i trenutačne ili dugoročne isplativosti jesu mrvice iz kojih se ne može zamijesiti ni mala pogačica koja bi nahranila kućne psiće ispod gospodareva stola, kamo li narod i zemlju gladnu života.

Cijelu kolumnu možete pročitati u tiskanom izdanju.

Izvor: Crkva na kamenu