“Dragi kamen”

Foto: www:croatianhistory.net

Baščanska je ploča od kamena vapnenca. Klesana je tzv. prijelaznim tipom glagoljice (prijelaz iz oble u uglatu) i njezin tekst sadrži 107 riječi raspoređenih u 13 redaka. Novija istraživanja govore da je tekst ploče zapravo prijepis odabranih dijelova iz samostanskoga kartulara i da nije dovršen, nego se nastavljao na drugoj (desnoj) ploči.

Riječ je o najznamenitijem spomeniku hrvatskoga jezika u povijesti pismenosti ovoga naroda. Stjepan Ivšić ju je nazvao “dragim kamenom” hrvatskoga jezika. Njome su Hrvati “izronili iz mraka svoje nedokumentirane povijesti” (E. Hercigonja). U trećemu retku njezina teksta, gdje stoji napisano “Zvonimir, kralj hrvatski”, spominje se prvi put na hrvatskom (hrvatsko-staroslavenskom) jeziku hrvatsko narodno ime (ranije se spominje u povijesnim izvorima na latinskom i grčkom jeziku).

 

Cijeli članak možete pročitati u tiskanom izdanju.

Izvor: Crkva na kamenu