Ako država ne poštuje prava, nije demokratska

VENEZUELA (RV) – Civiliziran i miran prosvjed nije zločin, nego pravo, istaknuto je u priopćenju biskupske konferencije Venezuele, u kojoj se nastavljaju prosvjedi protiv predsjednika Madura. Tijekom prosvjedâ ubijene su najmanje tri osobe. Prema podatcima oporbe, u cijeloj je zemlji prosvjedovalo šest milijuna ljudi; dva i pol samo u Caracasu. Kako bi rastjerala mnoštvo, policija je intervenirala s plinom suzavcem, a zabilježeni su i grubi sukobi.
Demokraciju prije svega obilježavaju poštovanje i zaštita pravâ građana, stoji u dokumentu koji je prenijela agencija Fides. Kada ih država (ili vlada) zanemaruje, ili ih ne poštuje, prestaje biti demokratska država, gubi legitimitet, jer njezina je zadaća štititi sve građane, bez obzira na njihovu političku ideologiju. Ima i drugih čimbenika koji niječu demokraciju, kao što je usmjeravanje javnih ovlasti u ruke samo jedne moći. Takva je sadašnja situacija u Venezueli, upozorili su biskupi.
Zaštita temeljnih prava, života, slobode, zdravlja i drugih pravâ građana, dužnost je svakoga ljudskog bića, istaknuli su biskupi. To je također pravo i dužnost Crkve i svih vjernika, jer ljudska i građanska prava ne pripadaju isključivo društveno-političkom području, nego i vjerskomu. Venezuelska biskupska konferencija poziva sve građane, vjernike u Krista, te muškarce i žene dobre volje, da djeluju po savjesti, prema demokratskim načelima i državnim zakonima, kao i da primjenjuju pravo na javne prosvjede i manifestacije, u poštovanju ljudi i dobara, te na odgovoran i miran način, potaknuli su na kraju venezuelski biskupi.

Izvor: Crkva na kamenu