Duhovna djela milosrđa

Foto: CNS

Zašto iskazujemo duhovna djela milosrđa? – Zato što je Isus rekao: “Pogriješi li tvoj brat, idi i pokaraj ga nasamo. Ako te posluša, stekao si brata”, a sv. Jakov nanovo ohrabrio: “Tko vrati grješnika s lutalačkog puta njegova, spasit će dušu njegovu od smrti i pokriti mnoštvo grijeha.”

U zdravu tijelu, zdrav duh. – Ova mudra latinska krilatica rimskoga pjesnika Juvenala ne govori samo u prilog gimnastike i vlasnika teretana, kako se to danas često tumači, nego je njezin prvotni smisao bio potaknuti čovjeka da se moli za zdrav duh u zdravu tijelu.

Cijeli članak možete pročitati u tiskanom izdanju.

Izvor: Crkva na kamenu