Duhovna obnova cijeloga svijeta

Treći dan nakon Isusove smrti na križu dva se učenika uputiše prema Emausu te su raspravljali o svemu što se prethodno dogodilo. Ništa im nije bilo jasno. Ni nama danas ništa nije jasno. Ali i ovu situaciju oko virusa Covid-19 možemo iskoristiti za svoju duhovnu obnovu. Bože, vrati nas na pravi put!
Prije pojave ovoga virusa živjeli smo u stresu i trci. Već smo se gotovo počeli pozdravljati s “nemam vremena”, a ovi bi drugi odvraćali sa “žurim se”. Imperativ življenja bio je imati i biti viđen. Razgovarali smo na način da smo ogovarali ili kada bi bili boljega duhovnog stanja, onda bismo kukali. Sve je bilo podloženo našem izgledu, našim željama i interesima. Postali smo robovi svoga “ja” i u tom duhu odgajali smo i svoju djecu. A onda se pojavio Virus koji nas sve svakodnevno poučava.

 

Cijelu kolumnu možete pročitati u tiskanom izdanju.