Faust Vrančić i Hercegovina

Foto: Cnak

(UZ 400. OBLJETNICU VELIKANOVE SMRTI)

Osim Fausta Vrančića za spas kršćanskoga puka zauzimali su se i drugi, pa tako i pape na intervenciju dominikanskoga “vikara Hrvatske” Danijela Splićanina koji za pomoć moli papu Siksta V. (1585.-1590.), po svemu sudeći jedinoga Hrvata na Petrovoj stolici. Njegovo je pismo dragocjen opis sela Zažablja koje odlično poznaje jer je u njima kao misionar propovijedao u više navrata.

Od brojnih djela Fausta Vrančića svakako je najzanimljivije ono što ga je zamislio kao priručnik, Machinae novae (tiskano u Veneciji 1615. ili 1616.) s komentarima na više jezika. Djelo je iznimno vrijedno s 49 crteža oko 56 različitih naprava.

 

Cijeli članak možete pročitati u tiskanom izdanju.

Izvor: Crkva na kamenu