Grčka pravoslavna Crkva

Grčki portal Romfea.gr objavila je 19. studenoga 2016. – a prevela i prenijela beogradska borbazaveru 22. studenoga 2016. – da je carigradski patrijarh Bartolomej, nakon što je poslao saborske dokumente svim Crkvama, zaprijetio poglavaru Grčke pravoslavne Crkve Jeronimu [r. 1938.]: “Prihvatite u cijelosti odluke Svetog i Velikog Sabora na Kreti”. Patrijarh ističe da su odluke na Saboru proizašle iz sabornosti, i ne dopuštaju da se čuje utjecaj pojedinaca u hijerarhiji koji se ne slažu s takvim odlukama, čak i imenuje takve arhijereje: Ambrozija kalavritskoga [r. 1938.] i Serafima pirejskoga [r. 1956.]. Zaprijetio je da će Majka Crkva prekinuti svako zajedništvo s takvim osobama.
Serafim je pisao atenskom arhiepiskopu Jeronimu, poglavaru GPC, izražavajući mu svoje nezadovoljstvo radom Sabora: “po mom mišljenju delegacija naše Crkve na takozvanom ‘Svetom saboru’ na Kreti prekoračila je granice svoga diskrecijskoga prava, i nije opravdala povjerenje koje joj je dala naša sveta Crkva”.
Na Arhijerejskom saboru Grčke Crkve 23. i 24. studenoga vođena je rasprava i zaključeno je da se sve prenese na razna povjerenstva na proučavanje: “Prema odluci Stalnoga Svetog Sinoda, povjerava se sinodskim komisijama mjerodavnima s obzirom na odluke Svetoga i Velikoga Sabora u vidu odmjerena proučavanja, njihova produbljenja i tumačenja, analize i vrjednovanja u skladu sa svetim Ocima (na primjer, sinodskim komisijama dogmatskih i zakonodavnih pitanja, međukršćanskih odnosa, pastorala, božanske službe, tiska itd.). Kao što i treba, izvješća spomenutih sinodskih organa tada će se dostaviti Stalnomu Svetom Sinodu ili Arhijerejskom saboru na djelovanje.” Valja dakle čekati konačne odluke.
– Grčka pravoslavna Crkva radije se opredijelila za daljnje proučavanje i čekanje nego da odmah pristane na sve ili da odbije neke dokumente. Najviše je spora izazvao dokument “Odnos Pravoslavne Crkve s ostalim kršćanskim svijetom”. Postavio se problem koliko se druge Crkve i crkvene zajednice mogu uopće nazivati Crkvama. Drugi vatikanski koncil to je riješio tako da Katolička Crkva naziva Crkvama sve one kršćanske zajednice u kojima postoji valjano apostolsko nasljedstvo i sakrament Presvete Euharistije. A ostale su “crkvene zajednice”.

Izvor: Crkva na kamenu