Hrvatski germaničari

Foto: Cnak

Zasigurno su čitatelji koji put čuli kako je neki bogoslov ili svećenik otišao studirati u Rim. Možda su se zapitali kamo to oni točno idu? Gdje žive? Što rade? Velik dio naših dijecezanskih bogoslova i svećenika koji su studirali u Rimu boravili su u Papinskom kolegiju Germanicum et Hungaricum. To nije učilište, nego sjemenište, točnije bogoslovija. Ovaj je zavod za odgoj svećeničkih kandidata utemeljio 1552. godine sv. Ignacije Loyolski (1491.-1556.), osnivatelj Družbe Isusove. Njegova je želja bila omogućiti u prvom redu njemačkim bogoslovima kvalitetnu izobrazbu zbog sve većega širenja protestantskih zabluda u njihovoj zemlji. Premda je prvotna zamisao bila otvoriti ovaj zavod samo za studente iz sjeverne Njemačke, mogućnost formacije i obrazovanja zadobili su bogoslovi s cijeloga područja Svetoga Rimskog Carstva njemačkoga naroda da bi spajanjem s Hungaricumom, 1580. godine, bile uključene i Zemlje krune ugarskoga ili mađarskoga kralja svetoga Stjepana.

 

Cijeli članak možete pročitati u tiskanom izdanju.

Izvor: Crkva na kamenu