Ikavica posuškoga kraja

Ikavski govor nazvan je po izgovoru jata kao glasa i. Riječ obojana lokalnom bojom i značenjem, sa svojim govornim posebnostima, oslikava negdašnji život užega zavičaja i u sebi čuva govorno blago više generacija kao i općekulturnu posebnost i zavičajnu jezičnu riznicu u koju su se ukorijenile i neke tuđice.

Cijeli članak možete pročitati u tiskanom izdanju.

Izvor: Crkva na kamenu