Isusovi sakramenti u molitvi Očenaša

Foto: CNS

Od Isusa nam dolaze i sveti sakramenti i naša svakodnevna molitva Očenaša. A ovdje bismo željeli vidjeti u kojoj se mjeri sveti sakramenti mogu čitati u molitvi Očenaša: Krštenje – Sveti se Ime tvoje; Krizma – Dođi Kraljevstvo tvoje; Euharistija – Kruh naš svagdanji; Ispovijed – Otpusti nam duge naše itd. Prije negoli prijeđemo na tu temu promatrajući pojedinačne sakramente u pojedinačnim molbenicama Očenaša, bit će korisno kao uvod iznijeti kratak pregled povijesti sakramentologije.

Svaki katolik, od maloga prvopričesnika do najodraslijega člana u župnoj zajednici, zna iz vjeronaučnih priručnika da u Crkvi ima sedam svetih sakramenata. I da nas ti Božji darovi prate od rođenja do smrti, i u zdravlju i u bolesti. Jednako zna da ih je Isus ustanovio, a Crkva ih prikladno raspoloženim vjernicima dijeli radi vječnoga spasenja samih primatelja.

Cijeli članak možete pročitati u tiskanim izdanju.

 

Izvor: Crkva na kamenu