Ivan Pavao II. svoj je križ pretvorio u ljubav

Foto: Cnak

VATIKAN (RV) – Prošlo je 15 godina od preminuća svetoga Ivana Pavla II., 2. travnja 2005. Nezaboravni su dani koji su obilježili njegov prijelaz u Očev dom, nakon duge bolesti koju je živio dajući kršćansko svjedočanstvo koje je, osim vjernika, privuklo i one udaljene od Crkve. Papin vikar za Grad Vatikan kardinal Angelo Comastri osvrnuo se, u razgovoru za vatikanske medije, na primjer koji nam taj poljski papa može dati danas, u trenutku općega velikog trpljenja zbog pandemije koronavirusa.
Širenje epidemije, sve više zaraženih i svakodnevne vijesti o preminulima, naišli su na nepripremljeno društvo te istaknuli duhovnu prazninu brojnih osoba – rekao je kardinal te citirao riječi talijanskoga novinara Indra Montanellija: “Ako moram zatvoriti oči ne znajući otkuda dolazim i kamo idem, i zašto sam došao na ovu zemlju, je li vrijedilo otvoriti oči? To je moja objava neuspjeha!” Te riječi očituju stanje jednoga dijela današnjega društva, primijetio je kardinal Comastri. I zbog toga epidemija ulijeva strah, jer se kod mnogo ljudi vjera ugasila. Ivan Pavao II. bio je uvjeren, dosljedan vjernik, a vjera je osvjetljavala put njegova života.
Na novinarovu primjedbu kako je, unatoč mnogim patnjama i dugoj bolesti, Karol Wojtyła uvijek ostavljao dojam mirna čovjeka puna radosti, kardinal je istaknuo da je Ivan Pavao II. znao da je život brzi hod prema velikom slavlju, slavlju zagrljaja s Bogom. Živio je trpljenje u tom duhu; ni u najtežim trenutcima poput, primjerice, atentata, nije izgubio smirenost, (…) jer je uvijek imao pred sobom cilj života. Danas mnogi više ne vjeruju u cilj života. Zbog toga bol žive u očaju, jer ne vide dalje od boli.
Bol bez sumnje plaši sve ljude, ali kada je osvijetljena vjerom, uklanja egoizam, banalnost i beznačajnost – dodao je kardinal. Mi, kršćani, bol živimo u zajedništvu s raspetim Isusom. Hvatajući se za Njega, bol ispunjamo ljubavlju i preobražavamo ju u snagu koja osporava i nadvladava egoizam, još uvijek prisutan u svijetu. Ivan Pavao II. bio je pravi učitelj boli koju je Ljubav otkupila i pretvorila u lijek za egoizam. To je moguće jedino ako otvorimo srce Isusu, samo se s Njim bol može shvatiti i vrjednovati, istaknuo je kardinal Comastri te razgovor završio savjetom koji mu je dao sveti papa: “I Vi ćete imati svoj križ, pretvorite ga u ljubav. To je mudrost koja osvjetljava život”.

Izvor: Crkva na kamenu/RV