Iz priopćenja s 83. redovitoga zasjedanja BK BiH

Foto: Cnak

Biskupska konferencija Bosne i Hercegovine, 21. i 22. ožujka 2022. u prostorijama Biskupskog ordinarijata u Mostaru održala je svoje 83. redovito zasjedanje pod predsjedanjem nadbiskupa metropolita vrhbosanskog i apostolskog upravitelja Vojnog ordinarijata u BiH mons. Tome Vukšića, potpredsjednika BK BiH. Sudjelovali su svi članovi Biskupske konferencije BiH među kojima i apostolski vizitator za župu Međugorje nadbiskup Aldo Cavalli. Također su sudjelovali delegati Hrvatske i Talijanske biskupske konferencije mons. Bože Radoš, varaždinski biskup i mons. Andrea Migliavacca, biskup biskupije San Miniato pokraj Firence. Prenijeli su izraze blizine biskupa iz Hrvatske i Italije s biskupijskim zajednicama i ljudima u Bosni i Hercegovini. Članovi BK BiH zamolili su biskupe delegate da prenesu izraze zahvalnosti svojim Biskupskim konferencijama i brojnim ljudima dobra srca za trajnu pomoć i potporu katolicima i tolikim ljudima u potrebi u Bosni i Hercegovini. Posebno su zahvalili za upravo završeni Tjedan solidarnosti koji provodi Hrvatski Caritas u skladu s odlukom Hrvatske biskupske konferencije.
U prvom dijelu zasjedanja sudjelovao je i mons. Amaury Medina Blanco, otpravnik poslova Apostolske nuncijature u BiH, koji je izrazio zahvalnost biskupima i brojnim osobama koje su pomogle u organizaciji nedavnoga posjeta tajnika za odnose s državama pri Državnom tajništvu Svete Stolice nadbiskupa Paula Richarda Gallaghera. Posebno zahvaljuju onima koji su se pridružili molitvi tijekom misnih slavlja u katedralama u Sarajevu, Banjoj Luci i Mostaru od 17. do 19. ožujka 2022.
Nakon što je 29. siječnja 2022. papa Franjo prihvatio odreknuće od pastoralnog vodstva Vrhbosanske nadbiskupije kardinala Vinka Puljića, čime je prestala i njegova služba predsjedanja Biskupskom konferencijom, za novog predsjednika izabran je nadbiskup Vukšić. Za potpredsjednika izabran je biskup mostarsko-duvanjski i apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanski mons. Petar Palić koji je prihvatio obnašati tu službu dok se, sukladno Statutu i odredbama Kongregacije za biskupe, imenovanjem novih dijecezanskih biskupa, ne steknu uvjeti izbora između više kandidata. Biskup Palić će također predsjedati Nadzornim vijećem Caritasa Bosne i Hercegovine i Vijećem za ekumenizam i dijalog među religijama i kulturama BK BiH. Nadbiskup Vukšić preuzet će službu predsjednika Caritasa Bosne i Hercegovine. Također je dogovoreno da se objedine Vijeće za mala sjemeništa i Vijeće za bogoslovna sjemeništa u Vijeće za sjemeništa BK BiH kojim će predsjedati pomoćni biskup banjolučki mons. Marko Semren. Biskup Semren će također biti član Biskupske komisije HBK i BK BiH za Papinski hrvatski zavod sv. Jeronima u Rimu.
Biskupi su se osvrnuli i na tijek sinodalnog procesa na razini svake biskupije u Bosni i Hercegovini u hodu cijele Crkve prema Biskupskoj sinodi 2023. godine o čemu će do sredine kolovoza 2022. godine biti poslano pisano izvješće Generalnom tajništvu Biskupske sinode. Zahvaljuju svima koji daju svoj doprinos u spomenutom sinodalnom hodu te potiču sve članove svojih biskupijskih zajednica na molitvu i na aktivno uključivanje u razne inicijative pod vodstvom sinodalnih biskupijskih timova.
Osvrćući se na aktualno stanje u Crkvi i u društvu u Bosni i Hercegovini, biskupi su sa žaljenjem konstatirali da je, uslijed pandemije i nesređenosti s obzirom na nedjelovanje pravne države u BiH – uočljiv sve dramatičniji odlazak u inozemstvo mladih ljudi pa i cijelih obitelji, a time i dramatičan odljev domaće radne snage. Biskupi potiču posebno predstavnike vlasti, ali i sve strukture i sve ljude da se još snažnije zauzmu oko stvaranja uvjeta za ostanak i opstanak i za otvorenost životu na prostorima BiH gdje ih je Bog u svom božanskom promislu pozvao na život.
Biskupi sve nositelje vlasti pozivaju da, u skladu s pozitivnim zakonima, poduzimaju potrebne korake u očuvanju trajnog mira. Također pozivaju predstavnike vlasti da sva neriješena pitanja rješavaju samo dijalogom i pronalaze načine kako bi u svakom dijelu BiH bila poštivana sva pojedinačna prava i dostojanstvo svakoga čovjeka kao i kolektivna prava i dostojanstvo svakoga naroda. Pozivaju sve katolike, ali i sve ljude dobre volje na odgovorno življenje slobode poštujući svaku osobu i sva njezina prava.

Izvor: Crkva na kamenu