Izlazak iz kaosa

Foto: https://www.pexels.com/

Još sam kao dijete i u dobi mladenaštva živeći u manjoj sredini, gdje su svi bili katolici po krštenju, uočila da na bitna pitanja ljudi odgovaraju u skladu sa svojim unutarnjim sklonostima, interesima ili sa slikom koju žele postići u očima drugih, a ne u skladu s moralnim načelima koje naučava Crkva.

Naše je vrijeme nadmašilo i premašilo sve ono o čemu blaženi Ivan Merz piše. Čak se u Crkvu preko nekih njezinih pripadnika uvukao racionalizam, naturalizam i liberalizam. No, današnji je liberalizam daleko pogubniji za budućnost čovjeka i društva jer je komunikacijska tehnologija i znanost napredovala i pruža puno šire mogućnosti da se svijet na temelju gore navedene filozofske misli pretvori u puno gori pakao nego se to dogodilo u 20. stoljeću.

 

Cijeli članak možete pročitati u tiskanom izdanju.

Izvor: Crkva na kamenu