Između stare i nove istine

Foto: https://www.pexels.com/

Objavom istine u Isusu Božja objava istine doseže svoj vrhunac, te je za kršćane bila uvijek stara i nova, jer istina je samo jedna. Stara je bila jer je sadržavala cjelokupnu Božju objavu od početka svijeta, promišljenu u svjetlu događaja Isusa Krista. Bila je nova jer je u Isusu objava dosegla puninu, te je s njime bilo objavljeno i mnogo toga što nije bilo objavljeno u Starom Zavjetu.

I kao što je cijela kršćanska istina trajno stara i uvijek mlada, tako i istina o Crkvi ulazi u ovu kategoriju istina i starih i mladih. Istina o jedinstvu Crkve utemeljena je u Božjem sada, u onim vječnim Božjim činjenicama koje hrane dušu, pa je treba i uzeti za hranu vjerničke duše. Jedinstvo Crkve stoga počiva na jedinstvu Božje istine i vječnoga Božjeg plana spasenja.

 

Cijeli članak možete pročitati u tiskanom izdanju.

Izvor: Crkva na kamenu