Jesu li sve religije iste? Nisu!

U svim religijama i duhovnostima o kojima je ovdje riječ, čovjek traži put do Boga, do sreće, ljubavi, mira i radosti. Samo u jednoj Bog traži put do čovjeka i sve mu ovo ostalo nudi na pladnju. Sve religije i duhovnosti traže načine, tehnike i putove kojima bi se mogli spasiti. Samo je u jednoj nebo već otvoreno i cijena je već plaćena, a na spasenje jednostavno treba pristati. Naravno, životom, a ne deklarativno. Zato se običava reći kako na svijetu postoje brojne religije i jedna vjera, a najfundamentalnija razlika među njima može se svesti na jednu riječ koju većina tih religija ni ne spominje. To je riječ – ljubav.

Čini se da pomalo zaboravljamo svoje kršćansko poslanje. Ovaj svijet je takav kakav jest jer smo mi mlaki; stavili smo se u zavjetrinu, onako kako nam svijet nameće pravila svoje sekularističke religije, na koju prešutno pristajemo kao na neutralnu stvarnost, što ona nije. I oni koji lutaju, koji traže odgovore, ne vide na nama i po nama našu jedinstvenu Radosnu vijest, jer sami nemamo radosti, zanosa, istinske vjere koja pomiče brda, koja pali vatru u drugima.

 

Cijeli članak možete pročitati u tiskanom izdanju.

Izvor: Crkva na kamenu