Katedrale

Foto: wikimedia.org

Službeni ili pravni status neke crkve kao katedrale ne ovisi o njezinoj veličini ili povijesnom značaju, nego isključivo o činjenici da je crkva papinskim aktom određena za katedralu. Uobičajeno je da se prilikom osnivanja nove biskupije istim dokumentom odredi prigodna crkva kao katedrala.

Ukidanjem ili spajanjem biskupija prestaje i status njihovih katedrala. Takve crkve ponekad postanu konkatedrale u novim biskupijama ili ponesu naziv ekskatedrale. Iako u Hrvatskoj, a osobito u priobalju, ima više crkava koje su služile kao katedrale ukinutih biskupija, naziv ekskatedrale spominje se najčešće uz crkvu Uznesenja Bl. Djevice Marije u Rabu.

 

Cijeli članak možete pročitati u tiskanom izdanju.

Izvor: Crkva na kamenu