Kirilova politika

Odjeljenje za vanjske odnose, 4. V. 2022. – Odjeljenje Moskovskoga patrijarhata za odnose s inozemstvom reagiralo je sutradan nakon Papina intervjua, i donijelo više izvadaka iz onoga što je Patrijarh rekao Papi u razgovoru 16. ožujka. Između ostaloga: “Nadalje, patrijarh je Kiril podsjetio da je na svršetku sovjetske ere Rusija stekla uvjeravanja da se NATO ne će pomaknuti ni centimetar na Istok. Međutim, ovo je obećanje prekršeno, pa su čak i neke od bivših sovjetskih baltičkih republika ušle u NATO. Kao rezultat toga razvila se vrlo opasna situacija: granice NATO-a nalaze se 130 kilometara od Sankt Peterburga, vrijeme leta projektila samo je nekoliko minuta. Da je Ukrajina primljena u NATO, vrijeme bi leta do Moskve također trajalo nekoliko minuta. Rusija nije mogla i ne može dopustiti da se to dogodi.” Patrijarh je na kraju rekao Papi: “Naravno, ova me situacija duboko boli. Moje stado je na obje strane sukoba, uglavnom pravoslavci. Dio toga također pripada Vašemu stadu. Stoga bih želio, apstrahirajući geopolitičku komponentu, postaviti pitanje kako mi i naše Crkve možemo utjecati na stanje stvari? Kako možemo pridonijeti pacifikaciji s jednim ciljem: postići jačanje mira i pravde? Vrlo je važno u sadašnjim uvjetima izbjeći daljnju eskalaciju.”
* Osvrt: Vrlo je čudno da patrijarh Kiril ne zna kako njegova pravoslavna Crkva može utjecati na stvarno stanje. Mora mu biti jasno ko podnevno sunce da se ne može do “pacifikacije” granatiranjem gradskih četvrti, ubijanjem nevinih osoba, uništavanjem stambenih zgrada, pucanjem po nenaoružanim ljudima. To mu je svaki dan pred očima ako želi gledati. Zar nema moći reći svomu predsjedniku Putinu: Stani! Primirje! Pregovori! Dijalog! Diplomacija! A ne pratiti svakodnevni pakao i braniti ga izjavom “metafizičkoga rata” protiv zla sa Zapada. Ali kako će to Kiril reći Putinu ako mu je “ministrant”, a ne Patrijarh!