Kraljica mora i štit vjere

Foto: Cnak

Sve je započelo 22. srpnja 1452. Predaja bilježi kako su dvojica braće ribara iz obitelji Mortešić na hridi, koja se nalazila u blizini otoka sv. Jurja, pronašli Gospinu sliku, te je ponijeli sa sobom. Kao znak zahvale za ozdravljenje, slika je premještena u perašku crkvu sv. Nikole, a uskoro je odlučeno da se iznad hridi na kojoj je pronađena izgradi otok (Gospa od Škrpjela), a na njemu crkva u Gospinu čast.

Iz povijesnih izvora može se zaključiti da je prva kapelica na otoku postojala već prije 1484. godine. Otok i crkva prošireni su tijekom XVI. stoljeća, a nakon gusarske pljačke Perasta i peraških crkava 1624. godine, započela je još jedna faza radova, koja će, s prekidima, potrajati cijelo stoljeće, a u kojoj je svetište zadobilo izgled kakav uglavnom ima i danas.

Cijeli članak možete pročitati u tiskanom izdanju.

Izvor: Crkva na kamenu