Kriteriji obnove Crkve

Foto: CNS

Crkva doista treba živjeti u stalnom stanju obraćenja i napora da se očisti, a ne da pretpostavlja da u suvremenom svijetu više nema potrebe za takvim nastojanjem. Jer ni u naše doba nije potrebna samo neka ljudska rekonstrukcija struktura, nego prije svega duhovni napor čišćenja duše milošću Kristovom.

Kad čitamo manifeste današnjih reformatora, onda u njima pronalazimo koješta, ali ne i autentičan i konkretan poziv na evanđelje i na svetopisamsku poruku Božju kao što je ova koju upravi Klement vjernicima u Korintu. Danas se u modernim manifestima pronalazi poziv na jednakost, na dokidanje tobožnjih razlika, na slobodu savjesti i odlučivanja, na prava na donošenje odluka u Crkvi, i mnogo drugih sadržaja, vrlo iskrivljenih i štetnih.

 

Cijeli članak možete pročitati u tiskanom izdanju.

Izvor: Crkva na kamenu