Kruh naš svagdanji – sakrament Euharistije

Foto: CNS

Nesporna je i zanimljiva činjenica da je kruh toliko sveopći pojam i potreba da se ništa s njime ne može izjednačiti. Kruh se prvi stavlja na stol da se blagoslovi. Kruh možeš jesti u svaka doba, ako ga ima. S kruhom možeš jesti i piti i sve druge vrste jela i pila. Kruh pšenični, kruh ražovi i ječmeni. Odmah iza kruha mlijeko, ta biološka bezalkoholna tekućina. Bog je uredio da život djeteta ovisi potpuno o majci: i u majčinoj utrobi i određeno vrijeme nakon što se rodi.

Postoji težnja za hranom u višem stupnju: duhovna glad za duhovnom hranom. Treba ona naša životna biljka rasti. Ne može bez hrane. Duhovna voćka treba duhovnu hranu. A to je sam Bog, Krist Gospodin. Ali tu nije samo logika, nego hoće se i vjera u Euharistiju. Bog je tako čudesno i providnosno uredio da kao što ono dijete ne može bez majčina mlijeka, tako ni mi ne možemo bez preobražene i proslavljene Isusove krvi i tijela.

 

Cijeli članak možete pročitati u tiskanom izdanju.

Izvor: Crkva na kamenu