Krunica Blažene Djevice Marije

Foto: https://www.pexels.com/

Ne može se sa sigurnošću govoriti na koji su način molili krunicu cisterciti, dominikanci i franjevci. Službeno je poznato da je Pijo V. nakon pobjede protiv Turaka kod Lepanta 7. listopada 1571. u sjećanje na taj događaj definirao Zdravo Marijo kao molitvu kako je mi danas molimo.

Misteriji iz Isusova i Marijina života postaju sastavni dio krunice. Na taj se način razbijala monotonija prouzročena ponavljanjem, podsjećajući molitelje na temeljne članke kršćanske vjere.

 

Cijeli članak možete pročitati u tiskanom izdanju.

Izvor: Crkva na kamenu